Kalite Anlayışımız

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi gereği, 1 Ocak 2004 yılından itibaren CE işaretini taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ve Türkiye sınırları içinde kabul edilmemektedir. MEDİSPO markalı tüm ürünler, 2008 yılından bu yana mevzuata uygun olarak CE işaretini taşımaktadır. Buna göre firmamızın kalite politikasının ana başlıkları şunlardır;

  • Tıbbi cihaz sektöründe geçerli tüm yasa ve kurallara uygun çalışmak,

  • Üretimin tüm aşamalarında kalite siteminin tüm gereklerini yerine getirmek,

  • Ürün kalitesini sürekli güncel tutmak için gereken eğitim süreçlerini uygulamak,

  • Müşteri taleplerini dikkate alarak, ürün gamını geliştirmek,

  • Tüm ürün gruplarının öngörülen teknik özelliklere uygunluğunu sağlamak.